Bronnen

Familie

Het ligt voor de hand om voor het maken van een genealogie-overzicht, zoveel mogelijk gebruik te maken van de gegevens die binnen de familie aanwezig zijn. Helaas wordt vaak te laat interesse getoond in de overleveringen van het voorgeslacht. De generatie die op vragen een antwoord had kunnen geven leeft dan niet meer. Bijvoorbeeld bij veel foto's blijft de vraag: wanneer? of waar? of zelfs wie?

Internet

Internet is voor mij de grootste informatiebron.

 • Zoals eerder verteld is mijn interesse voor genealogie opgewekt tijdens een bezoek aan de grootste genealogie database ter wereld in Salt Lake City, Utah, USA.
  Deze database is ook via internet te 'bezoeken'.
  Het adres van deze website is: www.familysearch.org

 • Een link naar de Nederlandse akten van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken
  is: www.genealix.nl/

 • Ook het Rijks Archief in Nederland is op internet te raadplegen. De informatie is direct afkomstig van de Burgerlijke Stand en zeer betrouwbaar: www.wiewaswie.nl

 • Speciaal over Noordhollandse huwelijken zijn gegevens, van o.a. Schagen, verzameld op deze website: geneapedete.net.

 • Verder is er nog de informatiebron 'Van Papier Naar Digitaal': www.vpnd.nl