Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815

Gerardus Plukker, geboren in 1792, zoon van Willem Plukker en Martina Kerkeling heeft in de jaren 1814-1815 vrijwillig deelgenomen aan de bevrijdingsstrijd tegen het leger van Napoleon, ter herstel van de Nederlandse zelfstandigheid.
Hij diende in het Bataillon Artillerie - Trein No.1 - Reg.nr. 506 en kreeg later de hierboven vermelde onderscheiding. De eerste Zilveren Herdenkingskruizen werden op 27 juni 1865, tijdens het halve-eeuwfeest van de Militaire Willems-Orde, uitgereikt.

Van de ongeveer 30.000 Nederlandse strijders in de Bevrijdingsoorlog hebben in 1865 nog slechts ca. 5.000 nog in leven zijnde veteranen hun onderscheiding kunnen ontvangen.
Gerardus Plukker had in 1814 de leeftijd van 21 jaar, hij was 72 jaar toen hij deze onderscheiding mocht ontvangen.
Het herdenkingskruis is in de familie aan de volgende generaties overgeleverd, echter zonder het daarbij behorende certificaat. Het bewijs van bovengenoemde feiten is gevonden in het Militaire Stamboek van het Rijksarchief.

Zie betreffende inhoud van het Stamboek, deel 1